Laag 2 - interfaces

In laag 2 zorgen wij dat uw netwerk voldoende access punten heeft, dit wordt natuurlijk verbonden met uw access-switchen, die op hun beurt naar de core switchen gaan. Op uw laag 2 doen wij al reeds een basis security in het configuren van uw switchen.